It is great to see our students back to school for classes from Monday 12th April.

Seó Baile

Seó B 1

Mar chuid d'ár gceiliúradh do Seachtain na Gaeilge, ghlac roinnt daltaí ó TY agus Bliain 5 páirt i gceardlann idirghníomhach ar líne. This interactive workshop was organised by Conradh na Gaeilge and was very interesting about Gaeilge and the future of Gaeilge and ways to use Gaeilge in our day to day lives and jobs available for Irish speakers. Bhaineamar go léir an-taitneamh as. Go raibh maith agat a Róisín ó @cnagaeilge 

Collage 2021 03 12 15 14 00